Art. Pabito

 

 

 

 

 

 

discover the world of my work...

 

 

  1. pl
  2. en

rt. Pabito

Art. Pabito

Art. Pabito

Discover the world of my work ...

Art. PABITO

PARTNERS

 


Moja dusza od młodzieńczych lat krąży na orbicie żeliwa, gumy i benzyny. Zajmuję się bowiem mechaniką silników i inżynierią pojazdową. Tak też i w moim malarstwie brutalizm maszyn, ich bezduszna praktyczność sumuje się z emocjonalnością ekspresjonizmu abstrakcyjnego. W moich obrazach odnajduję starotestamentalne ścieżki proroków i wspólną drogę ku wzajemnej miłości nowego przymierza której na moich płótnach ma na imię sztuka :)

 

 I also invite you to the istagram we have already exceeded 2300 followers !

art.pabito@gmail.com